Vilkår og betingelser

Produktinformasjon og pris

Priser 
Alle priser er i norske kroner og vises både inklusive og eksklusive merverdiavgift. Totalkostnaden for kjøpet vil fremkomme før bestillingen og inkludere alle kostnader forbundet med kjøpet som avgifter, gebyr og leveringskostnader.

Forbehold 
Vi tar forbehold om eventuelle trykkfeil når det gjelder pris og informasjon om varer/ tjenestene på siden. 
Ta kontakt med oss hvis du har spørsmål. Vi ønsker å gi deg god hjelp og en vellykket handel!

Salgs- og leveringsbetingelser

Ekspedering av ordre
Når ordren er mottatt hos Rettbutikk.no v/Shofar Dreams blir den behandlet ved at betalingsvalg gjennomgås. Ved faktura vil det sendes ut faktura fra selger til kjøper, og dersom orden er ferdigbetalt vil den pakkes og sendes ut dersom alle varer er på lager. 

Leveranse 
Vanligvis vil varene sendes fra oss ca 1-2 virkedager etter at ordren er mottatt. Dersom det er tomt for en vare vil orden bli sendt når varene kommer inn på lager. Kjøper vil bli kontaktet av selger dersom det oppstår kompikasjoner med å skaffe varen til lageret. 

Frakt 
Vi sender varene med Posten Norge. Kostnader forbundet med frakt er vektbetinget og utregnes i kassen i nettbutikken.

Betaling
Vi krever betaling for varen fra det tidspunkt den blir sendt fra oss til kunden (ved bruk av faktura) eller ved utsjekk i nettbutikken ved betaling via Paypal/Nets. 

Personopplysninger
Rettbutikk.no v/Shofar Dreams behandler persondata ifølge Lov om Personopplysninger. Opplysninger som kan knyttes til deg som person vil aldri bli gjort tilgjengelig for andre virksomheter eller bli koblet med andre eksterne register.

Kortinformasjon
Når du handler hos blir betalingen behandlet av PayPal eller Nets, som er en sikker elektronisk betalingsløsning for Visa og Mastercard/ Eurocard. All kortinformasjon blir oppbevart i henhold til kortselskapenes regelverk.

Rutiner for retur av varer og angrerett

Avbestilling 
Dersom du ønsker å avbestille varene, ta kontakt med Rettbutkk.no v/Shofar Dreams enten på telefon (+47 92 16 77 77) eller e-post (post@rettbutikk.no) snarest mulig. Dersom bestillingen allerede har blitt sendt fra vårt lager, vil betingelser for angrerett gjelde. 

Reklamasjon 
Dersom det foreligger en mangel ved varen, må du innen rimelig tid etter at du oppdaget den, gi Rettbutikk.no v/Shofar Dreams skriftlig melding (til post@rettbutikk.no) om at du vil påberope deg mangelen. Rettbutikk.no /Shofar Dreams vil da gi deg informasjon om hva du skal gjøre videre. Reglene om reklamasjon finnes i Lov om forbrukerkjøp (forbrukerkjøpsloven). 

Garanti på varer 
Gjennom garanti påtar selger seg objektivt ansvar for feil ved tingen som ikke er en mangel etter reglene i loven, og selger kan da fastsette hvilke krav forbrukeren kan gjøre gjeldende som følge av feilen (penger tilbake for varen, ny vare eller heving av kjøpet). Ved garanti tar selger på seg ansvar for at tingen fungerer som den skal, uavhengig av om han er å bebreide for feilen eller ikke. En garanti vil imidlertid ofte være tidsbegrenset, og objektivt ansvar for at tingen fungerer vil således ikke gjelde etter garantitidens utløp. Innen holdbarhetsdato eller 1 år på andre varer. Dette gjelder likevel ikke hvis selgeren sannsynliggjør at feilen skyldes en ulykkeshendelse, feil håndtering av tingen eller annet forhold på forbrukerens side. 

Angrerett 
I følge angrerettloven gjelder angrefristen fra den dagen kjøperen mottok varen og 14 dager fremover. Dersom du vil angre på kjøpet, returnerer du varen i samme stand som du mottok den og legger ved utfylt angrerettskjema (som lå vedlagt i forsendelsen), du vil da få tilbakeført det du har betalt. Kjøper betaler returporto. 
Se utfyllende informasjon på angrerettskjemaet. Dersom kjøper ikke har mottatt angreskjema skriftlig på papir eller e-post, utvides angrefristen til 3 måneder. Angreskjemaet skal være ferdig utfylt med informasjon når skjemaet mottas. Angreretten gjelder ved forbrukerkjøp, salg til foretak innbefattes ikke av forbrukerkjøpsloven.

Rutiner av retur ved kjøpt vare
Ved anger av kjøp må kjøper betale for returportoen.  Ved evt. tilbakebetaling av kjøpt vare, inkluderer det ikke frakt-kostnader. Ved feil på varen dekkes returporto av selger, og ny forsendelse hvis kjøper vil ha ny. Dette må varsles innen 14 dager etter mottatt og kjøpt. Avtales med selger i hvert enkelt tilfelle. 

Angrerett ved kjøp av varer og tjenester
Forbrukeren har en ubetinget angrerett ved fjernsalg eller salg utenfor fast utsalgssted i 14 dager av varer, såfremt han eller hun melder fra til selgeren innen utløpet av fristen etter angrerettloven § 11. Tilsvarende regel for tjenester er nedfelt i angrerettloven § 18, og reglene for tjenester følger reglene for melding og fristberegning iht gitte opplysninger som for varer. 

Tap av angrerett ved tilbakelevering
Etter angrerettloven § 12 første ledd a) gjelder ingen angrerett dersom varen ikke kan tilbakeleveres i samme stand og mengde. Angreretten kan dermed gå tapt, hvis varen ikke leveres tilbake i tilnærmet samme stand og mengde. Det er et absolutt vilkår at eventuell beskadigelse eller forringelse som leder til tap av angrerett, skyldes uaktsomhet eller manglende omsorg fra forbrukerens side.

Tap av angrerett gjennom for sen melding
For å benytte angreretten må forbrukeren melde fra til selgeren innen utløpet av angrefristen.

Virkninger av angrerett
Virkningene av angreretten for varer: Forbruker (kjøper) dekker returkostnadene ved annet fjernsalg enn telefonsalg – typisk postordre, TV-shopping og internetthandel. Hvis hele eller deler av avtalen er fullført, skjer det ved utløsning av angreretten, en tilbakeføring i henhold til bestemmelsene i angrerettloven § 14 og 15.

lagt til handlevogn